Mannenwiki.nl

Alles voor mannen

Wanted: echte mannen voor de zorg

Vroeger had werken in de zorg een vrij vrouwelijk karakter. Maar tegenwoordig is het juist super stoer als je als man voor dit mooie beroep kiest. Wij leggen je uit waarom werken in de zorg het leukste beroep is dat je maar kunt doen. Werken in de zorg is dankbaar werk. Mensen bijstaan in moeilijke periodes van hun leven geeft enorm veel voldoening. Je helpt zorgvragers en hun naasten met diverse verpleegkundige problemen.

Voordelen van mannen in de zorg

Voor veel zorgvragers is het fijn als er ook af en toe een man komt. Dat geeft toch net weer een andere dynamiek dan een vrouwelijke verpleegkundige. En van werken in een team is bekend dat een divers team gewoon betere prestaties levert.

Bijscholing in de zorg

Wat voor mannen en vrouwen geldt is dat de zorg om constante bijscholing en nieuwe kennis vraagt. En dat houdt je werk leuk en fris. En biedt jou als verpleegkundige extra mogelijkheden en nieuwe kansen in je baan.

Als je HBO verpleegkundige bent, kun je jouw takenpakket in de thuiszorg uitbreiden naar het stellen van indicaties. Je moet dan bekwaam zijn om te indiceren. En dat kan bijvoorbeeld door de e-learning Vakbekwaam Indiceren te volgen. Daarin leer je alles wat je moet weten over indiceren. Lekker vanaf je eigen bank, zonder reistijd en op een tijdstip dat jou schikt. En in de online intervisie kun je jouw vragen over indiceren stellen aan een expert. Na afloop van de e-learning ontvang je een certificaat en accreditatiepunten. Easy!

Natuurlijk kun je ook meer algemene e-learnings doen zoals bijvoorbeeld de voorbehouden handelingen of je verdiepen in specifieke onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan de Wet zorg en dwang.