Mannenwiki.nl

Alles voor mannen

Gehoorbeschadiging door geluidsoverlast

Mocht er sprake zijn van geluidsoverlast bij jou in de buurt dan is het belangrijk om in actie te komen. Als je namelijk proactief bent dan kan je ervoor zorgen dat de geluidsoverlast van de buren eindigt en je zodoende geen gezondheidsklachten oploopt. Bij langdurige geluidsoverlast of geluid dat heel hard aanstaat kan je immers gehoorbeschadiging oplopen. Dit heeft een negatieve invloed op je gehoor en kan er tevens voor zorgen dat je voor de rest van je leven een vervelende piep moet ervaren. Het is mogelijk om deze klachten aan je gehoor te voorkomen door oordoppen te dragen of door in actie te komen en een einde te maken aan de geluidsoverlast van de buren. 

Geluidsoverlast vaststellen 

Voordat je besluit om in actie te komen is het allereerst belangrijk dat je geluidsoverlast vaststelt. Dit doe je door gebruik te maken van apparatuur waarmee je geluid kan meten. Zodoende maak je gebruik van een objectieve maatstaf bij het meten van geluid en voorkom je dat de buren niet inzien dat zij overlast veroorzaken. Er gelden in Nederland immers wettelijke regels met betrekking tot het geluid dat de buren maximaal mogen maken. Overdag geldt een grens van 35 decibel en in de nacht een grens van 25 decibel. Zodra deze grens overschreden wordt heb je het recht om in actie te komen.


Tegen de overlast optreden    

Indien je eenmaal hebt vastgesteld dat er sprake is van geluidsoverlast dan kan je in actie komen. Het helpt om de hulp van andere buren in te schakelen en er op deze manier voor te zorgen dat meer mensen achter je staan. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om met meerdere mensen naar de persoon toe te gaan die de overlast veroorzaakt. Wellicht dat het vervolgens mogelijk is om op deze manier de overlast te beëindigen. Een andere mogelijkheid is om een schriftelijk verzoek in te dienen en te kiezen voor het bijhouden van de momenten waarop de overlast plaatsvindt.