Mannenwiki.nl

Alles voor mannen

Het gebruik van palletstellingen

Heb je grote voorraden en kan je het allemaal niet meer kwijt, haal dan het meeste uit jouw magazijn met een palletstelling. Deze stellingen zijn gemaakt voor grote voorraden en helpen jou om het magazijn helemaal te bemachtigen. Het is namelijk zonde als je vracht moet laten liggen omdat je geen plek meer hebt in je magazijn. Een palletstelling kan je makkelijk krijgen online via de webshops, zoals bijvoorbeeld Begra.

Ruimte besparen

Het opslaan in een palletstelling gebeurt horizontaal en wanneer jouw magazijn groot genoeg is kan dit zelfs automatisch gebeuren met de juiste apparatuur. Deze opslag gebeurt in horizontale rijen met verschillende verdiepingen, waardoor je alle plekken in jouw magazijn optimaal kan gebruiken. Deze goederen kunnen dan opgeslagen worden tot een hoogte van ca. 10 meter, wat grondoppervlakte bespaart. In plaats van dat je overal pallets hebt staan, die alleen maar meer ruimte innemen maar daarnaast ook veel rommel veroorzaken.

Geld en tijd besparen

Je kan door het gebruik van de palletstelling ook veel tijd besparen, als je deze goed indeelt met een werkend systeem kan je makkelijker je producten opzoeken en opbergen. Dit scheelt tijd, tijd die je kan investeren in jouw bedrijf. Maar ook geld, door het systeem van palletstellingen hou je minder grondoppervlakte over, minder grondoppervlakte waarvoor je hoeft betalen. Het systeem is dus kost besparend, doordat de gangpaden tussen de stellingen smaller zijn dan normaal.

Losse goederen

Je kan de palletstellingen daarnaast ook voor losse goederen gebruiken. De stellingen worden dan omgebouwd tot schappen, waarop je deze losse producten kunt opslaan. Het kan namelijk wel eens gebeuren dat de producten van de levering los worden gebracht in plaats van op een heel pallet. Daarnaast kan je als er nog te weinig producten op een pallet staan deze producten in de schappen zetten. Dit geeft alleen maar meer ruimte vrij voor meer goederen.